Hedersomnämnande till strokevården i Kalmar

Pressmeddelande 2017-11-14

Strokevården vid Länssjukhuset i Kalmar uppmärksammas med ett hedersomnämnande i den senaste årsrapporten från kvalitetsregistret Riksstroke.

- Det är både roligt och stimulerande att det arbete vi utför uppmärksammas av Riksstroke med ett hedersomnämnande för god strokevård. Detta visar att vi har haft en stabil grund i vårt strokearbete och som vi vill förbättra och utveckla, säger Andreas Hurve, chef för medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras cirka 25 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Det är tillsammans med strokeenheterna vid sjukhusen i Alingsås, Kalix och Värnamo som Länssjukhuset i Kalmar får hedersomnämndet. Till "årets strokeenhet 2016" utsågs Bollnäs sjukhus.

Det är inte första gången strokevården i Kalmar län uppmärksammas av Riksstroke. Oskarshamns sjukhus blev "årets strokeenhet 2015". Ett pris man också fick 2012. Vid tre tillfällen har Oskarshamn också fått hedersomnämnanden. Strokeenheten vid Västerviks sjukhus har fått hedersomnämnanden tre gånger - 2009, 2012 och 2013.

Mer information

Andreas Hurve, chef för medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-816 33