Helena Nilsson regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län

Pressmeddelande 2018-03-02

Helena Nilsson kommer att leda det regionala utvecklingsarbetet in i den nya regionen och vara fortsatt ansvarig för regionala tillväxtfrågor.

Hon tillträder tjänsten i och med regionbildningen den 1 januari 2019 och blir därmed också förvaltningschef för den regionala utvecklingsförvaltningen i Region Kalmar län. Landstingsfullmäktige förväntas ta beslut om verksamhetsorganisation under sitt möte i maj.

- Det känns roligt och spännande, jag ser verkligen fram emot denna kraftsamling runt de regionala tillväxtfrågorna. Tillväxtfrågorna är kärnan i det regionala utvecklingsuppdraget men uppdraget är också beroende av andra sakområden som utbildning, miljö, kultur och folkhälsa. För mig kommer samverkan mellan olika sakområden och aktörer att vara fortsatt viktigt¸ säger Helena Nilsson.

- Helena Nilsson har lång erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor och kommer att bli ett mycket välkommet tillskott i vår ledningsgrupp. Vi kommer att kunna utveckla nya arbetsformer och hitta nya synergier mellan regional utveckling och hälso- och sjukvård, säger t f landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

Helena Nilsson har varit regiondirektör på Regionförbundet i Kalmar län sedan 2015 och arbetat med tillväxt- och näringslivsfrågor inom regionförbundet sedan starten 1997 som bland annat områdesansvarig. Hon har också drivit företag och har i grunden en magisterexamen i företagsekonomi/ledarskap.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
0480-44 83 67
070-607 09 87

Ingeborg Eriksson, t f landstingsdirektör
0480-841 96
070-642 41 96