Höga badvattentemperaturer ökar risk för badsårsfeber

Pressmeddelande 2018-08-02

När badvattnet över 20 grader kan badsårsbakterien vibrio växa till i badvatten.

Uppmaningen är att undvika utomhusbad i bräckt vatten eller sötvatten om du har nedsatt immunförsvar eller större sår på huden.

- Nu är badvattnet en bra bit över 20 grader växer badsårsbakterien vibrio till i badvatten. Vi ser i vårt län nu ett ökande antal sjukdomsfall orsakade av dessa bakterier, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Infektionen kan vara mycket allvarlig och orsaka livsfarlig blodförgiftning. De antibiotika som vi vanligen använder vid infektioner i hud och mjukdelar är verkningslösa vid dessa infektioner.

- Du bör undvika utomhusbad i bräckt vatten eller sötvatten om du har nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller hög ålder och samtidigt har sår på huden, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Vilka symtom som infektionen ger beror på var infektionen börjar. Allvarligast är om bakterien fått fäste i ett öppet sår och det uppstår en sårinfektion.

Kontaktperson:
Stf smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer, 0480-814 40

Mer information:

Läs om badsårsfeber på 1177.se