Högst förtroende för vården i Kalmar län

Pressmeddelande 2017-02-16

I Kalmar län finns det högsta förtroendet för hälso- och sjukvården i landet. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016.

73 procent av de tillfrågade länsborna svarade att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Att jämföra med siffran för riket som var 60 procent.

Också när det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län mest nöjda i landet, 89 procent instämmer i påståendet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. Också väntetiderna till hälsocentralerna rankas högst i Kalmar län av samtliga landsting och regioner.

När det gäller frågor kring väntetiderna till sjukhus, förtroendet för hälsocentraler och förtroendet för sjukhuset hamnar Landstinget i Kalmar län i samtliga fall på tredje plats.

De tillfrågade i Kalmar län är också bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör och inget annat.

- Vi har under en rad år fått mycket goda betyg av befolkningen i länet, men för den skull kan vi aldrig vara nöjda. Det går att förbättra resultaten till medborgarnas och våra patienters bästa, säger landstingsdirektör Krister Björkegren i en kommentar.

Exempelvis finns det förbättringsmöjligheter när det gäller förtroende för 1177 Vårdguidens råd om hälsa och vård på den nationella webbplatsen 1177.se. Förtroendet för 1177.se är högre i Kalmar län än i riket som helhet, men det går att förbättra.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern ersätter från mätningen 2016 den tidigare Vårdbarometern.

Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården.

1000 personer 18 år och äldre har intervjuats i Kalmar län dels under april-maj förra året, dels under oktober-november. De fick besvara sammanlagt 14 frågor.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
0490-86 260