Landstingsdirektör på ny post

Pressmeddelande 2017-09-18

Ingeborg Eriksson föreslås bli tillförordnad landstingsdirektör i Kalmar län när Krister Björkegren blir ny regiondirektör i Östergötland.

Nuvarande landstingsdirektör Krister Björkegren har varit landstingsdirektör under drygt två år och tidigare verksam inom landstinget i olika chefspositioner. Han kommer att tillträda sin nya befattning som regiondirektör i Östergötland den 1 oktober.

Som tillförordnad landstingsdirektör föreslås nuvarande biträdande landstingsdirektör och ekonomidirektör Ingeborg Eriksson till och med den 31 december 2018.

- Vi gratulerar Krister Björkegren till nya utmaningar och önskar honom lycka till. Samtidigt är vi angelägna om en snabb tillsättning av posten och vi vill utse Ingeborg Eriksson som tf landstingsdirektör. Hon kommer i denna roll ha samma uppdrag och fullt mandat och ansvar som landstingsdirektör. Regionbildningsprocessen som pågår innebär att Landstinget byter skepnad den 1 januari 2019. Vi vill därmed skapa möjlighet för den nya organisationen att fatta beslut om framtida ledning för Region Kalmar län, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

Förslaget om tf landstingsdirektör läggs av landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson och vice ordförande Christer Jonsson efter samråd med partiernas gruppledare. Det kommer att hanteras på tisdagens möte med landstingsstyrelsens arbetsutskott och beslut fattas av landstingsstyrelsen.

- Det känns väldigt spännande och jag tror att jag kan bidra med mycket med tanke på den erfarenhet jag har genom att ha arbetat på ledningsnivå i drygt elva år i landstinget, säger Ingeborg Eriksson och pekar på att landstingets fokus på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet ligger fast, samtidigt som arbetet med att bilda regionkommun 1 januari 2019 pågår.

- Våra framgångar handlar om att vi arbetar tillsammans och det är inte minst viktigt att fortsätta bygga starka relationer även med omvärlden. Internt har vi ett viktigt uppdrag att arbeta för att koppla ihop kärnprocesserna - hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Mer information

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Christer Jonsson, landstingsstyrelsens vice ordförande
070-321 21 03

Ingeborg Eriksson, ny tf landstingsdirektör
070-642 41 96