Kallelser till provtagning efter MRSA-fall

Pressmeddelande 2017-04-04

Samtliga nyfödda barn som under 2017 vistats på neonatalavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar ska undersökas för MRSA.

Under senare delen av mars har ett mindre antal spädbarn vid avdelningen visat sig vara bärare av MRSA-bakterien och därför vidtar nu sjukhuset åtgärder för att säkerställa att det inte finns fler smittade.

-  MRSA är en typ av stafylokocker, som är mer motståndskraftig mot antibiotika än andra stafylokocker och därför vill vi så långt det är möjligt hålla MRSA utanför sjukhusen, säger hygienläkare Per-Åke Jarnheimer.

Samtliga föräldrar till barn som vistats på neonatalavdelningen under 2017 kommer under de närmaste dagarna att få ett brev från länssjukhuset. Totalt rör sig om ett 50-tal personer. De ska kontakta sin hälsocentral där man tar ett odlingsprov. Inom en vecka har man svar på odlingen. Oavsett resultat kommer alla att meddelas.

Förutom bland patienter sker också smittspårning bland personalen.

Fakta/MRSA

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om man smittats brukar den oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men vid en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker. För att minska risken för smittspridning av infekterade sår och hudinfektioner, ska man tvätta huden med flytande tvål och vatten.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, hygienläkare
0480-814 40