Klimatbidrag till landstinget

Pressmeddelande 2018-05-23

Landstinget får 420 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att installera upp till 24 nya laddplatser.

Laddstationerna är avsedda för landstingets tjänstebilar och är ett led i arbetet med att Kalmar län ska bli fossilfritt till 2030.

- Landstingets samtliga tjänstefordon ska vara fossilbränslefria redan till 2020. Det här är ett viktigt stöd för säkerställa att vi får en infrastruktur som stödjer vårt arbete för fossilfritt resande i hela länet. Landstingets verksamheter är omfattande och det känns angeläget att vi ligger i framkant, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef.

Redan 2015 gjorde landstinget en satsning med att installera 14 laddplatser vid länets tre sjukhus. Laddstolparna är tillgängliga både för medarbetare och patienter och nyttjas frekvent och en fördubbling av nyttjandet har gjorts mellan 2016 och 2017.

Landstinget har sedan tidigare gjort en omställning vad det gäller busstrafiken i länet, där bussarna sedan augusti 2017 drivs på biogas och HVO - biodiesel. Nu är det fokus på landstingets tjänstebilar och omställningen till fossilbränslefria transporter. Då krävs uppbyggnad av en infrastruktur som stödjer omställningen.

Bidraget från Naturvårdsverket är ett led i projektet Klimatklivet. Sedan 2015 har 1 900 lokala projekt fått 3,2 miljarder kronor i anslag. I de tre anslag som i dag beviljas Kalmar län är det till landstinget det största går och motsvarar 50 procent av landstingets kostnad för laddstolparna.

Mer information

Johanna Schelin, hållbarhetschef, Landstinget i Kalmar län
0480-44 52 03