Kostnader för hyrbolag fortsätter minska

Pressmeddelande 2017-06-13

Landstingets kostnader för bemanningsbolag har fortsatt minska också under maj

Det framgick av den redovisning HR-direktör Peter Rydasp höll för landstingsstyrelsen på tisdagen. Framför allt är det kostnaderna för sjuksköterskor och psykologer som minskat kraftigt. Till och med maj rör det sig om en halvering i förhållande till föregående år. 2016 var hyrkostnaden för denna personalkategori nästan 20 miljoner under perioden, 2017 är den kring 11 miljoner och nästan i nivå med 2015 års siffror. På läkarsidan minskar kostnaderna med 6 miljoner kronor. Totalt har bemanningsbolagen kostat landstinget cirka 50 miljoner kronor hittills i år, 14-15 miljoner mindre än förra året.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har minskat sina hyrkostnader med 10 miljoner och psykiatrin har minskat med 5,2 miljoner kronor sedan årsskiftet. Däremot har primärvården ökat sina hyrkostnader med cirka 1 miljon kronor.

Köfri vård

78 procent fick i april komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 78 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar noterade en något bättre tillgänglighet i maj, 73 procent av patienterna var klara inom fyra timmar. I Oskarshamn och Västervik låg man på oförändrat hög tillgänglighet, 92 respektive 84 procent av patienterna var klara inom fyra timmar.

Omkring 60 procent av akutpatienterna vid de tre sjukhusen fick träffa en läkare inom 60 minuter efter ankomst.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet till första besök. I april fick 97 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. Däremot är tillgängligheten till fördjupad utredning/behandling fortsatt låg. I april var det 57 procent som fick tid inom 30 dagar. En förklaring är en kraftig ökning av antalet vårdkontakter.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 87 procent av patienterna tid inom 60 dagar i mars.

För primärvården redovisades bland annat tillgänglighet på telefon till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden. Totalt rörde det sig om 13 948 samtal under maj, varav 39 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 14,07 minuter.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. I början av juni var 91 000 länsbor anslutna, en ökning med 9 000 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I maj låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 25 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades 16 307 unika inloggningar i maj, en ökning med 135 procent på ett år.