Kvinnosjukvården bland Sveriges bästa

Pressmeddelande 2018-06-13

Ett långsiktigt arbete för att förbättra kvinnosjukvården har gett resultat. I en färsk rapport rankas Kalmar län bland de bästa inom området.

Det är Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade under onsdagen som bekräftar det förbättringsarbete som pågått.

När det gäller andelen bristningar vid icke-instrumentell förlossning och stora blödningar vid vaginal förlossningar har nu Landstinget i Kalmar län bland de bästa siffrorna i landet. Det är en avsevärd förbättring mot resultat som redovisats under den senast fem-tioårsperioden.

- Det sker ett ständigt aktivt arbete med utbildningsaktiviteter och scenarioövningar för att minska bristningar, blödningar och andra komplikationer i samband med förlossningar, säger Lena Arvidsson, verksamhetschef för kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus och indikatoransvarig för de granskade områdena inom kvinnosjukvården.

Också när det gäller eftervårdsbesök på barnmorskemottagning och screening för riskbruk av alkohol före graviditet ligger kvinnoklinikerna i länet bland landets främsta.

- Det är oerhört glädjande att se resultatet av ett långsiktigt förbättringsarbete som nu kommer länets kvinnor till del, säger landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

Men det är inte bara när det gäller kvinnosjukvården som länet placerar sig bland de bästa i landet. Andra områden är:

  • Patienters och befolknings syn på vården
  • Tillgänglighet – väntetider
  • Patientsäkerhet
  • Ortopedi - rörelseorganens sjukdomar

Men det finns också områden som innebär utmaningar. Ett sådant är hjärtsjukvården i länet, som i ett flertal parametrar ligger under riksgenomsnittet.

- Fördelen med en rapport med öppna jämförelser är att det blir fokus på områden där vi som vårdgivare har ett förbättringsarbete att göra. Vi får aldrig slå oss till ro. Den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt och vårt mål är att invånarna i Kalmar län ska få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård, säger Ingeborg Eriksson.

Totalt är det 15 olika områden som skärskådas i rapporten i form av totalt 185 olika indikatorer. Uppgifterna i sammanställningen hämtas från den webbaserade databasen Vården i siffror, därför är de flesta siffror också från 2017. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 är den första i sitt slag och tanken är att den ska komma ut årligen.

Syftet är dels att beskriva den aktuella utvecklingen inom hälso- och sjukvården med fokus på tillgänglighet, patienternas erfarenheter och syn på vården, men också utifrån medicinska resultat i olika sjukdomsgrupper.

Ett annat syfte är att jämföra landstingen med varandra i den tradition av öppna jämförelser som sedan länge är etablerad i Sverige. Dessa jämförelser är ett stöd för landsting och regioner och bidrar till transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Mer information

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
0480-841 96

Karl Landergren, samordnare med ansvar för regionsjukvård och kunskapsstyrning
0480-841 76

Lena Arvidsson, verksamhetschef, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus
0490-862 08