Lägst antal trycksår hittills på sjukhusen

Pressmeddelande 2018-04-19

Sju patienter på länets tre sjukhus hade den 7 mars i år trycksår som uppkommit under sjukhustiden. Det är den lägsta siffran hittills.

Den 7 mars genomfördes den nationella mätningen när det gäller inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 5,6 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det ska jämföras med resultatet för riket som var 14,1 procent. När det gäller landstingets resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran alltså den lägsta hittills, 1,6 procent i jämförelse med rikssiffran som var 10,8 procent.

- ­I resultatet ser vi att antalet trycksår som uppkommer på sjukhus fortsätter att ligga på en låg nivå, endast 1,6 procent av de inneliggande patienterna hade trycksår som uppkommit på sjukhus vid denna mätning. Det är det lägsta resultatet sedan vi började mäta och mycket glädjande. Samtidigt kan vi inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

- I förbättringsarbetet för att minska antalet tryckskador ytterligare ligger fokus fortsatt på att hitta riskpatienterna och göra hudbedömning i ett tidigt skede och sätta in förebyggande åtgärder, säger Johan Rosenqvist.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-44 81 06