Landstinget analyserar cancerökning

Pressmeddelande 2018-06-05

Landstinget gör en egen analys av den ökning av livmoderhalscancer som framkommit i en nationell rapport.

Rapporten från Nationellt kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention visar en nationell årlig ökning med 100 fall, totalt har omkring 550 kvinnor varje år fått diagnosen i Sverige de senaste åren. Ökningen finns framför allt hos kvinnor som tidigare har fått veta att de haft ett normalt cellprov enligt studien.

- Målet är att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer genom tidig upptäckt av cellförändringar. Därför kan man inte nog understryka vikten av att kvinnor kommer när de kallas till cellprovskontroller, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som mynnar ut i slidan. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Alla kvinnor mellan 23 och 65 år blir regelbundet kallade till cellprovtagning.

Landstinget kommer att göra en uppföljning av rapporten. Som en första åtgärd kommer landstinget att säkerställa kvaliteten på landstingets laboratorium.

- Vi tar naturligtvis till oss den här studien och måste ta reda på anledningen till ökningen. Vi kommer därför omgående att inleda en efterkontroll av de få fall det rör sig om för vårt län, säger Johan Rosenqvist.

Landstingets laboratorium är ackrediterat, följer ålagda rutiner och kvalitetkontrolleras regelbundet.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
070-140 09 47

Läs mer på 1177