Landstinget anlitar externa granskare

Pressmeddelande 2018-11-12

Landstinget i Kalmar län har anlitat externa granskare för att gå igenom bokföring och redovisning inom Svenska palliativregistret.

I samband med utlämnade av handlingar till media under de senaste månaderna har olika brister i registrets redovisning upptäckts. I flera fall rör det sig om avvikelser från det regelverk som gäller för fakturahantering inom landstinget.

- Jag ser allvarligt på det som uppmärksammats och har därför beslutat att anlita externa granskare för en grundlig revision av verksamheten, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Svenska palliativregistret är ett nationellt register som finansieras med i huvudsak statliga medel med registerhållare från landstinget och med landstinget som huvudman. Det innebär att registret som är placerat i Kalmar har att följa landstingets riktlinjer och regler när det gäller bokföring och annan ekonomisk redovisning.

Mer information

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
0480-841 96