Landstinget anmäler hyrläkare

Pressmeddelande 2018-02-07

Landstinget anmäler en tidigare hyrläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter misstanke om att hen kan innebära en fara för patientsäkerheten.

Vid utredning av tre allvarliga vårdskador uppmärksammades att läkaren varit delaktig i handläggningen. Det har i ett par av händelserna varit många inblandade och där läkaren inte ensam är ansvarig för att lång tid dröjt till diagnos.

I en av händelserna har hen inte undersökt patienten noggrant trots uppgifter om viktnedgång, sjunkande blodvärde och buksmärta. Det innebar en betydande fördröjning av cancerdiagnos som när den senare upptäcktes inte var behandlingsbar. Patienten har senare avlidit.

I ett annat fall har hen inte gjort tillräcklig undersökning när en kvinna sökte vård upprepade gånger för förvärrade balansproblem utan gjorde endast en kortfattad undersökning och avstod från utredningsåtgärder. Senare upptäcktes en godartad hjärntumör som krävde operation.

I ett tredje fall beaktade hen vid telefonkontakter med patient och närstående inte att allvarliga symtom framgick i journalen och följde inte upp att patienten behövde ytterligare utredning. Senare påvisades en stor tumör.

Det finns misstanke om att språkliga och kommunikativa brister delvis kan ha påverkat handläggningen. Läkaren arbetar inte längre i landstinget. Den aktuella tjänstgöringen var i primärvården under mars-april 2017.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20