Landstinget arbetar för minskade koldioxidutsläpp

Pressmeddelande 2018-03-23

Landstinget arbetar ständigt för att minska utsläppen av koldioxid. I samband med Earth Hour är det viktigt att berätta om de insatser som görs.

Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom en så stor organisation som landstinget.

Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt och strategiskt för att minska utsläppen av växthusgaser för minskad inverkan på klimatet. Under det gångna året har landstinget gjort flera insatser i linje med detta. Bland annat har busstrafiken i länet blivit helt fossilbränslefri, arbetet för minskat matsvinn och en ökning av klimatsmart mat har fortsatt. Övergång till videomöten istället för fysiska möten har bidragit till minskat antal körda km med 13,4 procent sedan 2012.

- Det finns mycket kvar att göra innan vi kan känna oss nöjda. Nu jobbar vi för att alla våra tjänstefordon i verksamheten ska bli fossilbränslefria till utgången av 2020. En stor utmaning eftersom vi idag inte har förutsättningarna att välja fossilbränslefria drivmedel i hela länet. Vi kan också se att engångsartiklar i vården bidrar till stora utsläpp av koldioxid eftersom de ofta utgörs av plast. Därför jobbar vi med att få in biobaserade material där det är möjligt, berättar landstingets hållbarhetschef Johanna Schelin.

Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen. Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar samt för att skapa en hållbar och hälsosam grund för nästa generation.

Om Earth Hour

Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 24 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.

För mer information kontakta landstingets hållbarhetschef Johanna Schelin på 0480-44 52 03