Landstinget deltar på internationell patientsäkerhetskonferens

Pressmeddelande 2017-04-24

Landstinget deltar med 13 personer vid International Forum on Quality and Safety in Healthcare i London 26-28 april.

Sedan ett antal år deltar Landstinget i Kalmar län med en mindre delegation vid dessa konferenser för att hämta hem idéer och inspiration till patientsäkerhetsarbetet i länet.

Årets tema vid konferensen är Igniting Collective Excellence med fokus på hur kraften av samarbete kan inspirera alla parter inklusive patienter och närstående att leverera högsta möjliga kvalitet med personcentrerad vård.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
0480-845 25