Länet kräver direktförhandling om järnvägen

Pressmeddelande 2017-12-05

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Nationella satsningar på järnvägarna är nödvändiga för utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner, för ökad studiependling samt för ökade godsvolymer. Det menar landstinget, regionförbundet och länets kommuner som tillsammans med en rad företag i länet nu lämnar ett gemensamt remissyttrande på den nationella transportplanen.

– Vi har haft en omfattande dialog i länet under hösten. Tillsammans formerar sig nu länets kommuner, landstinget och större företag i en historisk och kraftfull mobilisering för ökade infrastruktursatsningar i Kalmar län, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson (S).

– I vårt gemensamma yttrande begär vi att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan när det gäller järnvägen i länet. Från regionens sida är vi beredda att med egna medel bidra till medfinansiering så att en lösning blir möjlig, säger Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

I yttrandet riktar länet kritik mot den nationella transportplanen. Kritiken riktar sig mot att det över huvud taget inte finns några namngivna satsningar på länets järnvägar, varken Kust-till-kust-banan, Stångådalsbanan eller Tjustbanan.

– Ökat tillgänglighet och bättre transportmöjligheter är den viktigaste tillväxtfrågan för Kalmar län, det gäller för både kompetens och gods, säger Harald Hjalmarsson (M), regionförbundets vice ordförande.

– Ska hela Kalmar län kunna utvecklas måste satsningar göras framförallt på järnvägen. Inga sådana satsningar finns i förslaget till transportplan. Nu utmanar vi från Kalmar län gemensamt staten att göra det möjligt att skapa en infrastruktur som fungerar, säger Christer Jonsson, (C) vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Det behövs investeringar på samtliga banor för att öka funktionaliteten och tillgängligheten i länet, slås fast i yttrandet. När det gäller Kust-till-kust-banan bör hela sträckan på sikt ha dubbelspår både för att öka hastigheten och ge plats för såväl regional som storregional tågtrafik. Banan står för en viktig dagpendling Kalmar-Växjö och är en viktig länk mellan Kalmar och Göteborg och via Alvesta också till Köpenhamn-Kastrup.

Både Stångådalsbanan och Tjustbanan är oelektrifierade. För att på sikt korta restiden Kalmar-Linköping till två timmar och Västervik-Linköping till en timme behövs kraftfulla investeringar.

I remissyttrande tas även upp den framtida höghastighetsbanan och att det behövs en anslutning till Linköpings station för Stångådals- och Tjustbanan. Och en östlig dragning av höghastighetsbanan med anslutning för Kust-till-kust-banan vid ett stopp i Växjö/Alvesta förespråkas.

Den 6 december tar landstingsstyrelsen det formella beslutet om yttrandet. Regionförbundets styrelse fattar motsvarande beslut den 7 december.

Mer information

Anders Henriksson, ordförande, landstingsstyrelsen
070-517 60 30

Ulf Nilsson, ordförande, Regionförbundet i Kalmar län
070-530 25 09

Harald Hjalmarsson, vice ordförande, Regionförbundet i Kalmar län
0490-25 40 33

Christer Jonsson, vice ordförande, landstingsstyrelsen
070-321 21 03