Länet som e-hälsokluster ska utredas

Pressmeddelande 2018-05-07

Hur kan Kalmar län bli ett kluster inom e-hälsa med eHälsomyndigheten i Kalmar som bas? Det ska en förstudie ge svar på.

2016 beslöt regeringen att omlokalisera eHälsomyndigheten till Kalmar. Den statliga myndigheten arbetar bland annat för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Den leder och samordnar också nationella initiativ inom e-hälsoområdet.

– Lokaliseringen har fungerat mycket bra och nya uppgifter har tillförts myndigheten. Nu gäller att ta nästa steg i utvecklingen och fullt ut dra nytta av den nya myndighetens dragningskraft, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Landstinget och regionförbundet har därför beslutat att genomföra en förstudie för att ta reda på hur man kan utveckla ett e-hälsokluster i Kalmar län med den omlokaliserade e-Hälsomyndigheten som bas.

– E-hälsa har lång tradition i länet med exempelvis Apotekets kundcenter och eHälsoinstitutet som etablerades redan 2002. Digitalisering och förbättringar med praktisk testverksamhet bedrivs sedan många år inom såväl landstinget som kommuner och IT-företag. Detta kan vi utveckla ytterligare genom att skapa ett kluster med samarbeten, dialog och kunskapsöverföring mellan företag, akademi, offentliga aktörer och andra organisationer inom e-hälsa, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från landstinget, regionförbundet, länsstyrelsen, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och eHälsomyndigheten. Förstudien ska kartlägga vilka aktörer samt vilken kompetens som finns i länet inom e-hälsa. Den ska också ge svar på vilka möjligheter som finns för att skapa ett kluster samt vad som i så fall behöver göras i form av konkreta insatser. Förstudien ska vara klar under oktober 2018. Projektledare för förstudien blir Stefan Carlsson, tidigare bland annat landshövding, VD för Apoteket och regiondirektör i Skåne.

Mer information

Anders Henriksson, ordförande landstingsstyrelsen
070-517 60 30

Ulf Nilsson, ordförande regionförbundet
070-530 25 09