Länets sjukhus rankas åter högt

Pressmeddelande 2018-09-11

Vården på länets sjukhus rankas bland de högsta i landet. Det visar Nationell Patientenkät som redovisas idag.

Totalt har 4 580 patienter i länet svarat på frågor kring sin upplevelse av sitt senaste sjukhusbesök inom vården, antingen man varit på en mottagning eller legat inlagd.

Landstinget i Kalmar län placeras näst högst bland landets 21 landsting och regioner av de patienter som legat inlagda. Det är en rad frågor i sju olika dimensioner som har besvarats. När det gäller kontinuitet och koordinering placeras landstinget etta. När det gäller fyra dimensioner - emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet och helhetsintryck - hamnar sjukhusen i länet på en andra plats.

- Det är oerhört glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Alla medarbetare kan känna stolthet över hur deras arbete värdesätts av patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Också när det gäller mottagningsverksamheten ger patienterna länets sjukhus och privata specialistmottagningar genomgående höga betyg. I de flesta dimensioner hamnar man tvåa efter Region Halland.

De som fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentarer kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har nästan 1 300 sådan kommentarer kommit in. Det rör sig både om beröm och konkreta exempel på förbättringsmöjligheter. Många lovordar bemötandet och professionaliteten inom vården. Bland de kritiska synpunkterna framgår bland annat att samarbetet mellan särskilt boenden, kommunsköterska och sjukhus kunde fungerat bättre vid utskrivning och att man fått träffa allt för många olika läkare.

- De enskilda kommentarerna är ett värdefullt material att använda i förbättringsarbetet ute på de olika enheterna, säger Johan Rosenqvist.

Vid sidan av de direkta vårdfrågorna har också patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. För tredje mätningen i rad hamnar Landstinget i Kalmar län som överlägsen etta. 83,8 procent var nöjda med maten, att jämföra med tvåan Landstinget Blekinge där motsvarande siffra var 73,3 procent och genomsnittet för landet, 66 procent.

Resultat

Resultaten redovisas som andelen positiva svar. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Landstinget i Kalmar län.

Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter (inom parentes rikets resultat)

Helhetsintryck 91,2 (88,1) 2:a i landet 
Delaktighet och involvering 84,5 (81,4) 2:a
Emotionellt stöd 88,8 (86,4) 2:a
Information och kunskap 79,9 (77,5) 3:a
Kontinuitet och koordinering 84,3 (81,2) 1:a
Respekt och bemötande 84,5 (83,1) 4:a
Tillgänglighet 89,3 (86,4) 2:a

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök (inom parentes rikets resultat)

Helhetsintryck 91,6 (89,7) 2:a i landet
Delaktighet och involvering 89 (87,8) 3:a
Emotionellt stöd 86,3 (85,3) 2:a
Information och kunskap 83,6 (82,5) 4:a
Kontinuitet och koordinering 88,4 (86,7) 2:a
Respekt och bemötande 90 (89,4) 3:a
Tillgänglighet 90,4 (88,7) 2:a

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 144 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.I Kalmar län fick 6 861 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 46,7 procent svarade på frågorna

2 790 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 49,4 procent. I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.

Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2018.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-44 81 06