Lotten fick avgöra dosupphandling

Pressmeddelande 2017-01-23

I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,8 miljoner kronor.

Det är Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Östergötland och Region Jönköpings län som tillsammans upphandlat tjänsten, Dosdispensering öppen vård. Kraven på tjänsten är med fokus på patientsäkerhet, kostnadseffektivetet och god service.

Tre företag lämnade anbud, Apoteket AB, Apotekstjänst Sverige AB och Svensk Dos AB. Alla tre uppfyllde kraven som tagits fram i samarbete med kommuner och enheter inom de fem landstingen/regionerna. Samtliga anbudsgivarna ingav priset 0 kronor varför lottning fick ske. Lottningen övervakades av notarie publicus och vanns av Apotekstjänst Sverige AB som därför tilldelats det fyraåriga ramavtalet, för tiden 2017-05-01-2021-04-30.

Totalt minskar de fem landstingen/regionerna sina kostnader med 43 miljoner årligen på den genomförda upphandlingen jämfört med 2016.

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst som används främst för äldre personer i öppen vård eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta läkemedelshanteringen för patient och vårdpersonal och har höga krav på säkerhet. Dosdispenseringen innebär att individens läkemedel förpackas så att de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle sampaketeras. Dosdispensering är ett alternativ till traditionell läkemedelshantering för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Upphandlingen omfattar dosförpackningar till cirka 29 500 patienter.

Dosdispensering finansieras för leverantören genom marginal på läkemedelsförsäljningen samt eventuellt extra dosdispenseringsavgift.

2016-01-22 tilldelades Apotekstjänst Sverige AB ett tjänstekontrakt på Dosdipsensering öppen vård för tiden 2017-01-01 – 2022-12-31. Upphandlingen blev överklagad. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om, då den anses vara ett ramavtal och därför får avtalstiden inte vara längre än fyra år.

Mer information

Anna Ersson, upphandlare, Landstingsservice
0490-862 49

Petra Hallén, chef för läkemedelssektionen
0480-41 03 23