Nya köket klart på Västerviks sjukhus

Pressmeddelande 2018-09-06

På torsdagen invigdes det nya produktionsköket på Västerviks sjukhus.

Ombyggnaden gör det möjligt för landstinget att stå för all matlagning för så väl patienter, besökare som personal vid sjukhuset.

Produktionsköket har tidigare ansvarat för tillagning och servering av mat för besökande och personal. När avtalet om tillagningen av maten för patienterna med Västerviks kommun skulle gå ut beslutade landstinget att också i Västervik laga all mat i egen regi, liksom på Oskarshamns sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar.

- Att köket ligger på sjukhusområdet gör att vi får nära till avdelningarna där våra patienter finns. Det medför bland annat kortare tid för leverans av maten och att vi hanterar hela kostkedjan från tillagning till servering, säger Åsa Anderson, chef för landstingets kostverksamheten.

Inför ombyggnationen har stort fokus lagts på arbetsmiljön och att ge bra förutsättningar för medarbetarna i köket. Det är nu moderniserat och lättare att arbeta i. När nu landstinget tar över all matlagning vid Västerviks sjukhus har fler medarbetare anställts inom kostverksamheten.

Fakta

Ombyggnaden har skett inom befintlig yta, bortsett från en tillbyggnad på taket för installation av eget ventilationssystem. Det är cirka 400 kvadratmeter som byggts om. Kostnaden för hela projektet är 10,8 miljoner kronor i 2018 år penningvärde, varav 3,7 miljoner avser storköksutrustning och varukyl.

Mer information

Åsa Andersson, chef, kost och lokalvård
0480-814 98

Irene Brodell, chef, bygg- och förvaltarenheten
0480-841 93