Nya lokaler klara för läkarstudenter

Pressmeddelande 2018-08-28

På tisdagen invigs läkarutbildningens utbildningslokaler på Länssjukhuset i Kalmar. Efter nyår börjar omkring 20 studenter i Kalmar.

– Vi som jobbat med det här nu i flera år känner att den här dagen är en viktig milstolpe. Och känslan är "äntligen", säger Ingvar Rydén som är studieortsansvarig.

Det var i maj 2014 som resan mot Kalmar som utbildningsort för framtida läkare startade. Då tecknades samarbetsavtalet mellan Linköpings universitet, Landstinget i Kalmar och dåvarande Landstinget i Östergötland om decentraliserad läkarutbildning.

Sedan dess har besök på andra studieorter med liknande utbud fått inspirera och stå modell för utformning och planering. Lokalerna är formade utifrån studenternas behov med lektionssalar, videouppkoppling, grupprum, lunchrum och studiearbetsplatser.

– Det ligger centralt på länssjukhuset och en våning upp finns kliniskt träningscenter för övning och praktik. Expedition och forskning finns alldeles intill, vi har skapat en form av "studentcentrum", säger Ingvar Rydén.

Studenternas sambandskrav ut mot sina placeringar på sjukhusets vårdenheter har varit central i planeringen. På plan 4 i hus 02 finns det nära förbindelser med samtliga hus inom fastigheten. Den vägen kan studenterna lätt ta sig fram och tillbaka mellan lektioner, lunch och sina placeringar på sjukhuset. Den önskvärda nära kopplingen tillsammans med landstingets forskningsenhet tillgodoses. Detta innebär en stärkt akademisk utbildnings- och forskningsmiljö samt på sikt en förbättrad personal- och kompetensförsörjning av läkare.

KTC, kliniskt träningscentrum utökas ordentligt i samband med att läkarutbildningen förläggs till länssjukhuset. Där kan medarbetare och studenter öva upp sina kliniska färdigheter på olika sätt. Medicinsk simulering och scenarioträning är en angelägen funktion för att få kompetens och trygghet i mötet med patienter.

De nya lokalerna för läkarutbildningen omfattar cirka 1 000 kvadratmeter och lokalerna för KTC ca 700 kvadratmeter. Kostnaden för projektet, inklusive konstnärlig utsmyckning, har uppgått till ca 93,3 miljoner kronor i 2018 års penningvärde.

Fakta

Från januari är Kalmar en av fyra studieorter för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Omkring 20 studenter som börjar termin sex kommer då att flytta från Linköping till Kalmar för utbildningens resterande fem terminer. Fullt utbyggd kommer 100 läkarstudenter från Linköpings universitet att ha sin stadigvarande placering i Kalmar.

Mer information

Ingvar Rydén, studieortsansvarig
070-556 55 86

Irene Brodell, chef, bygg- och förvaltarenheten, Landstingsservice 
0480-841 93

Johan Söderholm, dekan Linköpings universitet
013-28 23 11