Över 100 000 har eget konto på 1177.se

Pressmeddelande 2017-11-28

Användandet av e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se ökar stadigt och nu har mer än 100 000 av invånarna i Kalmar län skaffat eget konto på 1177.se.

Under flera år har landstinget satsat på att öka invånarnas möjligheter att göra olika ärenden via 1177.se. Genom att logga in på 1177.se har invånarna säker inloggning till en rad olika personliga tjänster. Till exempel går det att läsa sin journal, göra tidbokningsärenden, förnya recept eller genomföra olika typer av stöd- och behandlingsprogram. Fler tjänster för att öka tillgängligheten genom webbtidbokning och digitala möten med hälso- och sjukvården har också utvecklats under året.

1177 Vårdguiden är en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige enligt en årlig enkät av offentliga verksamheter med e-legitimation. Under 2016 ökade antalet inloggningar i Kalmar län med 95 procent. Och användandet fortsätter att öka. Nu i november har över 100 000 invånare i Kalmar län anslutit sig med ett användarkonto till 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket innebär att de loggat in en eller flera gånger.

- Det är en styrka att hälso- och sjukvårdens e-tjänster finns samlade på 1177.se som också erbjuder kvalitetssäkrade råd om hälsa och vård. Våra e-tjänster innebär ökad tillgänglighet, men också insyn och möjlighet till delaktighet kring sin egen hälsa och vård, säger kommunikationsdirektör Anna Strömblad, Landstinget i Kalmar län.

1177.se finns ett helt tema om 1177 Vårdguidens e-tjänster, med mer information och enkla råd om hur man praktiskt gör för att logga in, se personlig vårdinformation och kontakta hälso- och sjukvården på ett säkert sätt.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
0480-842 59