Överföringsfel vid e-recept till apotek

Pressmeddelande 2018-05-07

Ett fel har upptäckts vid överföringen av recept mellan landstingets journalsystem Cosmic och det system apoteken använder.

Felet upptäcktes i slutet av förra veckan hos de nio vårdgivare i landet som använder Cosmic. Felet uppstod vid en större systemuppgradering under november 2017.

När ett recept ska överföras från vården till apoteken har det bland annat visat sig att delar av en ordination kan falla bort.

- Vi har gått igenom berörda recept och kunnat konstatera att det inte har lett till någon patientsäkerhetsrisk, säger överläkare Dan Johannesson, som också var objektägare i samband med införandet av den senaste Cosmic-versionen.

En åtgärdsplan är framtagen tillsammans med bland annat eHälsomyndigheten och de recept som kan vara felaktiga är identifierade. I samband med en versionsuppgradering nästa vecka kommer felet att rättas till. Apoteken har också kontaktats och dessa kommer att informera berörda patienter.

Vidare har Läkemedelsverket i egenskap av nationellt ansvarig myndighet för medicinska dokumentationssystem informerats.

Mer information

Dan Johannesson, överläkare och objektägare Cosmic journalsystem
0480-815 94