Premiär för nya miljövänliga bussar

Pressmeddelande 2017-08-10

21 augusti börjar de nya bussarna rulla på allvar i länet. Samtidigt träder det nya tioåriga trafikavtalet i kraft.

En av de mer påtagliga skillnaderna för resenärerna är utseendet. Samtliga bussar blir i fortsättningen gula och röda. Det blir istället olikfärgade destinationsskyltar som kommer att särskilja linjerna från varandra.

– Förutom nya fräscha bussar med ny design, blir det ökad säkerhet ombord. Trepunktsbälten och bälteskuddar kommer att finnas i alla bussar utom stadsbussarna och på expressbussarna kommer det att finnas två barnstolar. Trafikinformationen ombord kommer att bli bättre och bussarna blir mer miljövänliga - fossilfria till 100 procent. Även Wifi och USB-uttag är några av nyheterna på bussarna, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik.

Det var för drygt ett år sedan, våren 2016, som de nya avtalen förhandlades fram och undertecknades för att börja gälla nu den 21 augusti 2017.

– Det har varit en väntan och nu känns det väldigt bra att vi är framme där vi kan visa upp vad den nya upphandlingen har gett och visa vad det kommer att ge invånarna under den kommande tioårsperiod, Karl-Johan Bodell.

Trafikupphandlingen som gäller perioden 2017-2027 är på totalt 4,8 miljarder kronor.

Fakta

Totalt omfattar upphandlingen att cirka 400 fordon, 18 miljoner vagnkilometer per trafikår.

Uppdraget från beställarna har varit tydligt:

  • all trafik ska köras på ickefossila bränslen senast från 2020
  • huvudinriktning på ickefossilt bränsle ska vara biogas
  • alla större paket ska ha krav på övertagande av personal vid byte av entreprenör
  • all personal ska anställas under kollektivavtalsliknande former
  • meddelarskydd för entreprenörens personal ska gälla

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör 010-21 21 100