Problem med patientjournalsystemet

Pressmeddelande 2018-12-03

En uppgradering under helgen av patientjournalsystemet Cosmic har orsakat problem under måndagen.

Den planerade uppgraderingen skedde mellan lördagen och söndagen och inledningsvis på söndagsförmiddagen fungerade Cosmic helt utan störningar. Men i samband med att verksamheterna inom vården startade på allvar efter helgen har systemet blivit segare och segare.

- Vi jobbar febrilt med att hitta orsaken till problemet, därför går det heller inte för närvarande att säga när Cosmic kommer att fungera som det ska igen, säger IT-direktör Johan Hallenborg.

Även om Cosmic är långsamt har vårdpersonalen tillgång till patienternas uppgifter genom ett reservsystem där en läskopia på journalen finns tillgänglig.

- Vården har tillgång till den information som behövs och kan diktera journalanteckningar. Det är alltså ingen risk ur patientsäkerhetssynpunkt. Det finns också en beredskap ute i verksamheterna att det ibland kan bli problem i systemet även om det hör till ovanligheterna, säger primärvårdsdirektör Niklas Föghner.

Mer information

Johan Hallenborg, IT-direktör
0480-837 47

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
0480-899 99