Prognos för 2017 pekar på nollresultat

Pressmeddelande 2017-05-03

Även efter årets tre första månader visar prognosen för helåret på ett nollresultat för landstinget.

I månadsrapporten efter mars månad som presenterades för landstingsstyrelsen på onsdagen framgår att kostnadsutvecklingen de tre första månaderna varit 1,9 procent, men bedömningen är att det för helåret kan hamna på 4,5 procent. Om landstinget ska nå sitt resultatmål får nettokostnaderna inte öka mer än 2,4 procent.

Osäkerheten är dock stor både vad gäller kostnader och intäkter, riktade statsbidrag och bidrag för asylsjukvård. Flera åtgärder pågår för att minska kostnaderna med bland annat stort fokus på att landstinget ska vara oberoende av hyrbolag i januari 2019. En försiktig prognos pekar på en minskning av kostnaderna för bemanningsbolagen med totalt 15 miljoner kronor.

Tillgängligheten till sjukhusen stabil

78 procent fick i mars komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 78 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningar vid Länssjukhuset i Kalmar och Oskarshamns sjukhus noterade båda bättre tillgänglighet under mars, 76 respektive 91 procent av patienterna vara klara inom fyra timmar. I Västervik sjönk siffran något, 84 procent av patienterna var klara inom fyra timmar.

Omkring 70 procent av akutpatienterna i Västervik fick träffa en läkare inom 60 minuter efter ankomst. Vid Länssjukhuset i Kalmar och Oskarshamns sjukhus rörde det sig om 64 procent.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet till första besök. I mars fick 95 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. Däremot har tillgängligheten till fördjupad utredning/behandling försämrats. I mars var det 53 procent som fick tid inom 30 dagar. En förklaring är en kraftig ökning av antalet vårdkontakter. Under januari-mars ökade antalet vårdkontakter med elva procent i jämförelse med samma period förra året. I jämförelse med samma period 2014 är ökningen 27 procent.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 93 procent av patienter tid inom 60 dagar i mars.

För primärvården redovisades bland annat tillgänglighet på telefon till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden. Totalt rörde det sig om 13 279 samtal under mars, varav 54 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 12,48 minuter. Den genomsnittliga väntetiden när man söker kontakt telefonledes till sin hälsocentral har också ökat till nästan 35 minuter. Målet är 20 minuter.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 maj var 89 100 länsbor anslutna, en ökning med 7 100 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I april låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 54 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades 14 317 unika inloggningar i april.