Provtagning efter MRSA-fall

Pressmeddelande 2018-07-24

Samtliga brukare på ett äldreboende i Högsby kommun ska undersökas för MRSA.

Under sommaren har ett mindre antal personer med koppling till äldreboendet visat sig vara bärare av MRSA-bakterien och därför jobbar nu smittskyddsläkaren tillsammans med vårdhygien och Högsby kommun gemensamt för att säkerställa att det inte finns fler smittade.

- MRSA är en typ av stafylokocker, som är mer motståndskraftig mot antibiotika än andra stafylokocker och därför vill vi så långt som är möjligt undvika att MRSA sprids inom vård och omsorg, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Samtliga brukare på äldreboendet kommer de närmaste veckorna att provtas på boendet. Totalt rör det sig om 35 personer. Inom en vecka finns svar på odlingen.

Förutom bland de boende kommer också smittspårning att ske bland personalen.

Fakta om MRSA

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. MRSA innebär att dessa är motståndskraftiga (resistenta) mot vissa antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om man smittats brukar den oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär och risken för smitta är då låg. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Vid en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, ställföreträdande smittskyddsläkare 0480-814 40