Resenärerna nöjda med kollektivtrafiken

Pressmeddelande 2017-02-08

Nöjdheten bland länets kollektivtrafikresenärer ökade under fjolåret. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2016.

Varje år summeras de månadsvisa nöjdhetsundersökningar i det som kallas Kollektivtrafikbarometern. Kalmar Länstrafiks resenärer har, till skillnad från riksgenomsnittet, blivit mer nöjda med kollektivtrafiken under 2016.

- Att kundnöjdheten bland länets resenärer stiger lite varje år är ett gott tecken på att vi har något som lever upp till kundernas förväntningar. I år väntar stora förbättringar i och med att länets busstrafik byts ut i augusti. Det hoppas vi bär med sig fler nöjda kunder än vanligt, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik.

Däremot ger allmänheten KLT ett lägre betyg än förra året.

- Vår utmaning är att få fler att prova att resa kollektivt. När all busstrafik senare i sommar exempelvis har WiFi och USB-uttag tror jag att fler ser fördelar med att resa kollektivt till jobb och skola då vi gör det lättare för resenärerna att använda tiden ombord, säger Karl-Johan Bodell.

Fakta/Kollektivtrafikbarometern

Den senaste resan: 84 procent nöjda (83 procent 2015).

Reser varje dag: 69 procent nöjda (56 procent 2015).

Reser någon gång per vecka: 72 procent nöjda (67 procent 2015)

Sammantagen nöjdhet resenärer: 63 procent (62 procent 2015).

Sammantagen nöjdhet allmänheten: 40 procent (43 procent 2015).

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010-21 21 100