Så blir symbolen för Region Kalmar län

Pressmeddelande 2018-03-21

Region Kalmar län tar nu alltmer form. Under onsdagen presenterades arbetet med nya regionens varumärke och symbol.

Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län när landstinget och regionförbundet går samman till en organisation. Detta görs för att stärka länet och skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling.

Många människor och organisationer är inblandade i regionens utveckling och det är en utgångspunkt i arbetet med Region Kalmar läns nya varumärke. Den symbol som tagits fram visar hur viktigt det är att vi möts och samarbetar, människor som större aktörer och på alla nivåer.

Idag på landstingsstyrelsen presenterade Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, det pågående arbetet med den nya regionens varumärke och den symbol som kommer att samla regionens alla verksamheter.

- För att utveckla länet krävs gemensamt engagemang och att vi ser att förändring är något vi skapar tillsammans. Samarbete är det som kan föra länet framåt. Två till synes olika delar kan skapa något helt nytt och tillsammans få saker att hända. Det är vad vi vill visa med regionens nya symbol, säger Anna Strömblad.

Symbolen och varumärket har tagits fram internt och bygger på visionen Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. Strategin har varit att ta fram en ny symbol som symboliserar en nystart men att samtidigt behålla värden som finns i nuvarande organisationer. Färgerna är rött och gult, som man redan i dag kan se rulla runt på länets bussar och är färger som både landstinget och regionförbundet har använt tidigare. Varumärket och symbolen har tagits fram i samverkan mellan landstinget och regionförbundet.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör 0480-842 59
070-892 12 24