Så förbereder sig vården inför sommaren

Pressmeddelande 2018-05-09

Ett flertal åtgärder genomförs för att möjliggöra en bra bemanningssituation under semesterperioden och förberedelser har pågått sedan förra sommaren.

Hälso- och sjukvården i länet är öppen dygnet runt under hela året. För att kunna ha god tillgänglighet även under sommarmånaderna, när länet dessutom lockar många besökare, krävs planering och förberedelser hela året.

- Sedan i höstas har vi haft en löpande dialog med medarbetare och fackliga representanter. Nu pågår ett intensivt arbete för att vi på bästa sätt ska erbjuda en god personal- och patientsäkerhet, samtidigt som våra medarbetare ska få välbehövlig sommarsemester, säger HR-direktör Peter Rydasp.

Ett flertal olika åtgärder genomförs och dessa varierar beroende på verksamheternas förutsättningar. Det kan handla om schemaläggning, förändrat resursnyttjande, hjälp av nyligen pensionerad vårdpersonal, undersköterske- och sjuksköterskestudenter och vårdpersonal från hyrbolag. Rekryteringsaktiviteter på sociala medier startade i december och resulterade i att några enheter redan i februari hade anställt både sjuksköterskor och undersköterskor inför sommaren. Vid några enheter pågår fortfarande rekryteringsarbete.

Öppet på alla hälsocentraler i sommar

- Länets samtliga hälsocentraler kommer att vara öppna under hela sommaren, och vi förstärker även primärvårdsjouren i Kalmar för att kunna hantera det ökade trycket, säger primärvårdsdirektör Niklas Föghner.

Vid hälsocentralen i Mörbylånga innebär detta en förbättring jämfört med förra sommaren då det var stängt vissa sommarveckor. I Torsås har hälsocentralen öppet som vanligt och kommer precis som tidigare somrar ta hand om de patienter som är listade vid filialen i Söderåkra. På norra Öland ökar Borgholms hälsocentral öppettiderna under sommaren till klockan 8-20 varje dag. Under midsommarafton och midsommardagen har hälsocentralen öppet dygnet runt. På webbplatsen 1177.se finns mer specifik information om öppettider och här finns också råd om vård, ett flertal e-tjänster och symtomguide.

Ökad bemanning på 1177 Vårdguiden på telefon

Varje dag ringer mellan 300 och 500 av länets invånare till 1177 Vårdguiden på telefon. De tider då flest ringer är nu särskilt förstärkta och det är totalt fler sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning jämfört med tidigare år. En ökad nationell samverkan bidrar till bättre tillgänglighet. När man ringer 1177 på telefon får man rådgivning och om man behöver får man tid på primärvårdsjour när hälsocentralerna är stängda.

Akuta vårdbehov alltid prioriterade

Akuta vårdbehov och svåra sjukdomstillstånd är alltid prioriterade och precis som under tidigare år anpassar länets sjukhus delar av verksamheten under sommaren.

- Vi prioriterar all akutverksamhet och annan medicinskt prioriterad verksamhet, som exempelvis cancervård. Den vård som kan planeras genomförs under övriga månader på året, när flest är i tjänst, vilket också bidrar till högre kvalitet. Samtidigt är vi väl medvetna om de utmaningar och svårigheter som uppstår under sommaren. Situationen kan emellanåt vara väldigt ansträngande och inom vissa verksamheter krävs särskilda åtgärder och daglig dialog och styrning för att göra rätt prioriteringar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt under sommaren och även här prioriteras akuta vårdbehov.

Folktandvårdens buss på norra Öland

Folktandvården har öppet som vanligt, med smärre justeringar under sommarperioden. Liksom tidigare år görs en satsning på norra Öland genom att Folktandvårdens buss placeras vid Böda sands camping veckorna 27-31 där man i första hand tar emot patienter som är i akut behov av tandvård.

Mer information

Peter Rydasp, HR-direktör 0480-841 36

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 0480-899 99

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 0480-44 81 06

Florence Edyson Hägg, psykiatridirektör 070-836 07 77

Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef 0480-842 12