Sanering av brandövningsplats avslutad

Pressmeddelande 2018-03-05

Saneringen av landstingets tidigare brandövningsplats i Kalmar är nu avslutad. Totalt 1360 ton förorenad jord har schaktats upp.

Det var i augusti 2014 som landstinget vid provmätningar kunde konstatera föroreningar efter en äldre typ av brandskum vid övningsplatsen nära ambulansgaraget i Kalmar.

Under maj-oktober förra året genomfördes saneringen. Av de 1360 ton jord som fraktades bort kunde 390 ton återanvändas efter jordtvätt, siktning och miljökontroll. Massorna med mest föroreningar fraktades bort för förbränning vid Fortum Kumla.

Saneringen har kontrollerats genom provtagningar av schaktväggar och schaktbottnar. 97 procent av föroreningarna har försvunnit. Samhällsbyggnadsnämndens miljöskyddsenhet i Kalmar kommun anser därmed att uppställda mål har uppnåtts och det behövs inga fler åtgärder.

Mer information

Annika Andersson, miljöingenjör
0480-384 76