Sjuksköterskor erbjuds introduktionsår

Pressmeddelande 2017-10-06

Nu erbjuds alla nyutbildade sjuksköterskor ett introduktionsprogram för att öka tryggheten i övergången från utbildning till kliniskt arbete.

- Vi jobbar på många olika sätt inom landstinget för att förbättra för våra medarbetare och vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Detta är ett av dem. Genom att på ett inbjudande och omhändertagande sätt introducera nya medarbetare i vår organisation, skapar vi en positiv upplevelse av att bli anställd hos oss, säger HR-direktör Peter Rydasp.

Introduktionsprogrammet som pågår under ett år startar nu i oktober. Då kommer samtliga nyutbildade sjuksköterskor att få hjälp att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter genom att diskutera, reflektera och träna på praktiska moment. Varje halvår kommer sedan nya sjuksköterskor att starta sina introduktionsprogram.

- Att under ett år få vidareutveckla kliniska färdigheter och växa i en livsviktig yrkesroll, ser Vårdförbundet som en bra grund för ett hållbart yrkesliv, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

- Det är en möjlighet att tillsammans med både nya och erfarna sjuksköterskor utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring såväl arbetsuppgifter som rollen som sjuksköterska, säger Peter Rydasp.

Introduktionsåret är ett komplement till de befintliga introduktionsdagarna som redan erbjuds samtliga nyanställda medarbetare. Då får sjuksköterskorna lära känna den egna enheten med en handledare som visar och introducerar i arbetet.

Utöver detta erbjuds alltså nu sjuksköterskorna ett program med bland annat träffar för reflektion, hospitering på andra enheter, en mentor samt gemensamma utbildningstillfällen inom kommunikation, bemötande, vårdprevention, smittskydd, vårdhygien, läkemedelshantering, anhörigkontakt och arbetsmiljö.

Mer information

Peter Rydasp, HR-direktör, Landstinget i Kalmar län 
0480-841 36

Tora Elfversson Dahlström, ordförande, Vårdförbundet i Kalmar län
070-088 67 84