Skabbutbrott i norra länet utreds

Pressmeddelande 2018-08-22

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin uppmanar till ökad uppmärksamhet på hudsjukdomen skabb. Det gäller framför allt boende i Virserum.

Under den senaste veckan har ett tiotal fall av skabb konstaterats i Virserumstrakten. Smittskydd och vårdhygien inom landstinget arbetar nu tillsammans med hudkliniken vid Västerviks sjukhus och Hultsfreds kommun för att kartlägga omfattningen av utbrottet.

- Skabb orsakas av ett kvalsterdjur som tar sig in i huden och gör gångar i det yttersta hudlagret där de lägger sina ägg. Det vanligaste symptomet är att det kliar, framför allt på natten. Behandlingen sker oftast med läkemedel som smörjs på huden. Skabb smittar vanligen genom nära och lite längre kroppskontakt, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin,

Då det kan ta upp till två månader från smittotillfälle till de första symptomen uppmanar smittskyddsläkaren såväl vården som allmänheten till ökad uppmärksamhet på symptom som kan vara skabb en tid framöver. Misstänker man att man drabbats av ska man i första hand kontakta 1177 eller sin hälsocentral. Om läkaren gör en bedömning att det kan röra sig om skabb remitteras man i de flesta fall till hudspecialist. För att ställa diagnos krävs att man hittar ett skabbdjur. Det är viktigt att ta reda på om det är skabb innan behandling påbörjas, eftersom klåda kan ha andra orsaker.

- Det finns ingen anledning till oro. Skabb är ofarligt och går att behandla men de allra flesta upplever obehag vid blotta tanken på en infektion. Skabb är inte förknippat med dålig hygien, säger Lisa Labbé Sandelin.

Uppdatering 3 september

Under pågående kartläggning av utbrottet i Virserum har skabb hittills konstaterats hos ett 30-tal personer, framför allt i trakterna kring Virserum och Vimmerby. Det är inte säkerställt att alla fall hänger samman.

Fall har också under de senaste dagarna konstaterats vid ett äldreboende i Oskarshamn. I dagsläget finns ingen klar koppling till utbrottet i Virserum men kartläggning pågår.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
0480-813 36