TBE-vaccination rekommenderas i riskområden

Pressmeddelande 2018-04-16

De som vistas i skog och mark inom några begränsade riskområden i Kalmar län rekommenderas att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation TBE.

Det handlar om ett område kring Gamleby och Loftahammar i norra delen länet, ett norr om Oskarshamn och slutligen ett i västra delen av Mönsterås kommun.

Under 2017 konstaterades sex säkra fall av TBE i länet, dessförinnan har det bara rört sig om enstaka fall årligen. TBE är dock relativt ovanligt i Kalmar län i jämförelse med exempelvis Stockholms skärgård.

Att vaccination nu rekommenderas inom tre begränsade områden beror på att det förekommit flera fall där under de senaste åren. TBE har även uppträtt på några andra ställen i länet, men då det rört sig om enstaka isolerade fall går det inte att peka ut fler tydliga riskområden där vaccination rekommenderas.

För en person som inte tidigare vaccinerats mot TBE är det hög tid att påbörja sin vaccination. Två doser behövs för att få ett bra skydd under kommande säsong. I grundvaccinationen ingår dessutom en tredje spruta i februari-mars året därpå. För att vara skyddad mot TBE när årets fästingsäsong börjar är det hög tid att ta den dosen nu. Då räcker skyddet under tre år och påfyllning sker sedan vart femte år.

Från 50 års ålder rekommenderas en extrados grundvaccin innan fästingsäsongen. Den som har en behandling som försvagar immunförsvaret kan också behöva en extra grunddos.

TBE är en virusinfektion som sprids via fästingar. TBE kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar. Upp till en tredjedel av dem som får TBE kan dock få bestående men i form av koncentrations- och minnessvårigheter, huvudvärk och förlamningar. Det finns i dag ingen behandling mot TBE. Förra året insjuknade närmare 400 personer i TBE i Sverige.

- Min rekommendation är att man bör vaccineras sig om man vistas mycket i skog och mark i de utpekade riskområdena för TBE. Det går bra att vända sig till sin hälsocentral eller infektionsklinikens vaccinationsmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. Fördelen med att vaccinera sig på en sjukvårdsmottagning är att vaccinationen registreras i patientjournalen. Den enskilde får själv betala för vaccinationen, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
0480-813 36