Tekniska problem med patientenkät

Pressmeddelande 2018-03-13

Idag presenteras den Nationella patientenkäten för primärvården i hela Sverige. Där saknas resultat för Kalmar län. Anledningen är tekniska problem.

I samband med sammanställningen av resultatet upptäcktes att ett antal enheter inom primärvården saknades. Förutom Landstinget i Kalmar, kommer heller inga resultat att redovisas för Landstinget i Värmland.

I Kalmar län är det 5 av 35 enheter som saknas.

- Det är så många enheter som saknas att det inte går att redovisa något säkerställt resultat på landstingsnivå. Därför kommer enkäten under mars att kompletteras med de enheter som saknas. Senare i vår kommer ett fullständigt resultat för primärvården i Kalmar län att redovisas, säger t f landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

I samband med det kommer rikets resultat också att uppdaterats.

Syftet med Nationella Patientenkäten är att kunna arbeta med verksamhetsutveckling och förbättra resultat inom primärvården. De enheter som har fått sina resultat kommer att kunna använda det precis som tidigare år, som ett internt arbetsmaterial i förbättringsarbetet.

Mer information

Ingeborg Eriksson, t f landstingsdirektör
0480-841 96