Tre miljoner till forskning kring D-vitamin

Pressmeddelande 2018-04-09

Forskning inom landstinget och Linnéuniversitetet kring D-vitaminets betydelse för äldre har fått tre miljoner av Familjen Kamprads stiftelse.

Under ledning av Martin Carlsson, överläkare i klinisk kemi vid Diagnostisk centrum i Kalmar och docent vid Linnéuniversitetet pågår sedan flera år tillbaka forskning på området. Totalt ingår ett 20-tal personer i forskningsgruppen, de flesta verksamma inom landstinget. Det rör sig om läkare, apotekare, datavetare, hälsovetare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ingår i gruppen.

De senaste åren har olika grupper äldre över 75 år undersökts avseende D-vitamin. Det har handlat om patienter med höftfraktur, stroke, akutbesökare på sjukhus, boende på äldreboende och helt friska. Klarlagt är att brist på D-vitamin ökar risken för höftfrakturer. D-vitaminbrist är också vanligare hos hjärt-kärlsjuka, diabetiker, patienter med psykiatriska sjukdomar och cancer även om orsakssambanden inte är klarlagda. Forskningen har lett till nya PM om D-vitaminbehandling inom landstinget.

Forskningsprojektet har också uppmärksammats internationellt genom flera artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också vid medicinska konferenser i bland annat Singapore, Abu Dhabi, Taipei och Köpenhamn.

Redan 2013 tilldelades forskningen två miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse. Det nya anslaget på tre miljoner kronor ska användas för forskning med inriktning mot läkemedel, skeletthälsa och D-vitamin.

Inom projektet finns sex olika delområden, bland annat ska samband mellan låg koncentration av D-vitamin och framtida sjuklighet studeras, liksom samband mellan dålig muskelmassa och D-vitaminbrist.

Fakta/D-vitamin

  • D-vitamin bildas huvudsakligen i huden om solens strålar är tillräckligt starka.
  • Små mängder finns naturligt i maten, vissa matprodukter berikas också med D-vitamin.
  • D-vitaminprofylax rekommenderas till alla barn.
  • EU ökade nyligen det rekommenderade D-vitaminintaget för äldre.

 Mer information

Martin Carlsson, överläkare och docent
070-208 56 51