Två nomineringar till GötaPriset

Pressmeddelande 2017-02-13

Landstinget har två nomineringar till GötaPriset som delas ut vid Kvalitetsmässan i november.

Totalt har 33 projekt nominerats av 468 inskickade bidrag. Priset delas ut på Kvalitetsmässan den 14-16 november. Priset vänder sig till offentliga, privata eller idéburna utövare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar.

Det två nomineringar som gäller Landstinget i Kalmar län berör dels primärvården, dels geriatriska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

När det gäller primärvården handlar det om att man gått från målrelaterad ersättning till en styrmodell där varje hälsocentral eller läkarmottagning anpassar sitt kvalitetsarbete till sina förutsättningar och sina patienter.

På geriatriska kliniken infördes 2015 en digital whiteboard (Cosmic Nova Board) och så kallad "bedside-rapportering". Förbättringsarbetet har minskat rapporttiden med hälften, skapat en säkrare vård och ökat patientens insyn och inflytande i sin vård. Det har helt enkelt blivit mer tid till patienten.

Mer information

Sofia Hartz, beställarchef
0480-841 60

Anders Carming, sjuksköterska, geriatriska kliniken
0480-44 80 59