Uppföljning av privata fysioterapeuter

Pressmeddelande 2017-09-20

Landstinget genomför nu en fördjupad uppföljning av samtliga privat fysioterapeuter som har avtal med landstinget.

Syftet med granskningen är att kvalitets- och kompetenssäkra den vård som landstinget betalar för. Uppföljningen sker genom att data jämförs med journalgranskningar. Vid behov följs detta upp med fysiskt besök. Till sin hjälp har landstinget en konsultläkare och en erfaren fysioterapeut. Totalt rör det sig om 32 fysioterapeuter med avtal som ingår i uppföljningen.

Landstinget har under flera år genomfört liknade uppföljningar av andra specialister som har vårdavtal med landstinget. Nu har turen kommit till fysioterapeuterna.

Mer information

Sofia Hartz, chef, beställarenheten
0480-841 60