Upphandling av Krösatågstrafik klar

Pressmeddelande 2017-12-08

Tågkompaniet AB har i dag har tilldelats avtalet för Krösatågstrafiken. Beslutet omfattar en tilldelning motsvarande 160 miljoner kronor per år.

Det är Jönköpings Länstrafik som tillsammans med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skåne­trafiken har upphandlat driften av Krösatågen.

Trafiken i det nya avtalet gäller från den 9 december 2018 och i nio år med möjlighet till förlängning av avtalet ytterligare tre år. Krösatågssystemet har idag två trafikavtal som i nu genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till 5,5 miljoner kilometer och drivs med både el- och dieselfordon. Regionaltågsystemet har cirka 3 miljoner resenärer årligen.

- Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och ännu mer nöjda kunder ska välja att resa med Krösatågen. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik.

- Vi har arbetat med upphandlingen i flera år och är nöjda med resultatet. Trots ett ökat kvalitetsfokus så ligger avtalspriset för det kommande trafikavtalet i linje med förväntningarna, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik.

Förfrågningsunderlaget skickades ut i slutet av mars 2017 och anbuden lämnades in i augusti. Anbuden som har inkommit är väl genomarbetade och håller en hög kvalitet.

Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns efterfrågan på ett miljövänligt resalternativ. De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med Tågkompaniet och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen.

Fakta/Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Halland och Skåne. Krösatågen trafikerar följande stationer i Kalmar och Blekinge: Kalmar- Smedby-Trekanten-Nybro-Örsjö-Emmaboda och Emmaboda-Vissefjärda-Holmsjö-Bergåsa-Karlskrona. 27 procent av den upphandlade trafiken körs i Blekinge och Kalmar län.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 100

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik
010-24 15 501

Mats Gustavsson, VD, Tågkompaniet AB
026-420 64 14