Vaccinationsstart mot årets influensa

Pressmeddelande 2017-11-02

Andra veckan i november är det start för årets vaccinationer mot säsongsinfluensan

Att vaccinera sig är ett bra sätt att undvika influensa och de ibland allvarliga följdsjukdomarna. Alla som fyller 65 år i år eller är äldre eller tillhör en riskgrupp med kronisk sjukdom, får vaccinera sig helt kostnadsfritt. Det gäller framför allt personer med nedsatt hjärt- eller lungfunktion. Gravida rekommenderas vaccination eftersom det under senare delen av graviditeten finns risk för att bli allvarligt sjuk av influensa.

- Att vaccinera sig är den bästa förebyggande behandlingen mot influensa. Influensan kan drabba hårt och det kan ta tid att komma tillbaka. Vi vill att alla bland riskgrupperna tar erbjudandet att vaccinera sig. Känner man sig frisk kanske man inte tycker det är nödvändigt, men när man blir äldre blir immunförsvaret sämre. Man kan bli livshotande sjuk i själva influensan eller i följdsjukdomar som lunginflammation, säger Per-Åke Jarnheimer, överläkare vid enheten för smittskydd och vårdhygien.

Socialstyrelsen beslutar vilka riskgrupper som får vaccinera sig kostnadsfritt:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.
  • Alla gravida.
  • Personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Övriga personer betalar 160 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vaccination kan ges på vilken hälsocentral eller privat läkarmottagning man önskar, men i första hand på den där man är listad. Det nationella startdatumet är 7 november och länets mottagningar erbjuder drop-in-tider som presenteras på 1177.se.

Äggallergiker eller de som tar blodförtunnande läkemedel behöver stämma av med mottagningen innan vaccination för besked om medicineringen behöver justeras.

- Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd, men skulle man ändå bli sjuk blir sjukdomsförloppet mildare. Det är ett säkert vaccin som är väl beprövat och inte ger några biverkningar. Möjligen kan man känna en lätt svullnad och ömhet i armen där man fått sprutan, berättar Per-Åke Jarnheimer, som önskar att fler verkligen tar sig till en mottagning för att få sin vaccination.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare vid enheten för smittskydd och vårdhygien
0480-814 40, 076-815 45 29