Val vid regionfullmäktige

Pressmeddelande 2018-10-15

När det nyvalda regionfullmäktiges på måndagen träffades för sitt första sammanträde för mandatperioden förrättades flera val.

Till ordförande för regionfullmäktige valdes Leif Larsson (C), till vice ordförande Henrik Yngvesson (M).

Valet av vice ordförande skedde genom sluten omröstning då Moderaterna nominerade  Henrik Yngvesson och Sverigedemokraterna Linda Emma Kotanen. Yngvesson fick 22 röster, Kotanen 10, 34 ledamöter avstod.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen fick följande sammansättning av ordinarie ledamöter:
Anders Henriksson (S), ordförande, Malin Sjölander, vice ordförande Christer Jonsson (C), vice ordförande, Angelica Katsanidou (S), Peter Wretlund (S), Yvonne Hagberg (S), Peter Högberg (S), Christel Alvarsson (C), Pierre Edström (L), Lennart Hellström (M), Gudrun Brunegård (KD), Anders Andersson (KD), Linda Fleetwood (V), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

Regionråd

Anders Henriksson (S), regionråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi. Ordförande i regionstyrelsen.
Malin Sjölander (M), oppositionsråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi. Vice ordförande i regionstyrelsen.

Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
Pierre Edström (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
Jonas Lövgren (M), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Anders Andersson (KD), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Angelica Katsanidou (S), regionråd med ansvar för personalutskottet.
Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för personalutskottet.

Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan med ansvar för regionövergripande frågor.

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan med ansvar för regionövergripande frågor.

Revisorer

Till revisorer för granskning av regionens verksamhet 2019-2022 utsågs:
Klaus Leidecker (KD), ordförande, Ann-Margret Lindholm (L) vice ordförande, Tuulikki Åkesson (M), Tommy Englund (S), Thomas Axelsson (SD), Bo Jonsson (C), och Anna Olausson (KD).

Övriga val

Vid regionstyrelsens sammanträde direkt efter fullmäktige på måndagen skedde följande val:

Regionstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning:
Anders Henriksson (S), ordförande, Malin Sjölander (M), vice ordförande, Christer Jonsson (C), vice ordförande, Angelica Katsanidou (S), Linda Fleetwood (V), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) och Martin Kirchberg (SD).

Regionstyrelsens personalutskott:
Angelica Katsanidou (S), ordförande, Carl Dahlin (M), vice ordförande, Gunilla Johansson (S), Anette Rogö (C), Johanna Wyckman (L), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Bo Karlsson (SD).