Västervik topprankas åter av AT-läkarna

Pressmeddelande 2018-09-04

Västervik rankas återigen som en de bästa AT-orterna i landet. Västerviks sjukhus blir i år trea efter Gällivare och Avesta sjukhus.

Årligen skickar Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) ut en enkät till samtliga AT-läkare som får sätta betyg på sin utbildningsort.

Förutom att Västervik återigen hamnar på topplats, så noterar också enskilda block toppresultat. Totalt är det fyra block som bedöms. När det gäller medicin-, kirurgi- och psykiatriblocken placeras Västervik som utbildningsort näst högst.

- Att vi ständigt rankas så högt är bevis på ett långsiktigt och vinnande koncept. Vi tar hand om våra AT-läkare på ett bra sätt, kollegialiteten är oerhört stark på Västerviks sjukhus. Våra AT-läkare får god handledning och stöttning av kollegorna från allra första dagen. Det fick jag själv när jag för snart 20 år sedan själv gjorde min AT här. Stämningen är den samma i dag, säger AT-studierektor Johan Liliequist vid Västerviks sjukhus.

Det sammanvägda betyget för Västerviks sjukhus är i år högre än förra året. AT-läkarna ger Västervik på 5,77 av möjliga 6,0. Men Gällivare och Avesta sjukhus har ökat något mer och gått om Västervik i år.

Inom de olika blocken får studieorten Västervik det sammanvägda betyget 5,7 i medicinblocket, 5,7 i psykiatriblocket, 5,3 i kirurgi och 5,4 i allmänmedicin. Framför allt sticker betyget för det kollegiala stödet ute. Både när det gäller medicin- och psykiatriplaceringarna är det högsta betyg – 6,0.

Västervik har återkommande fått höga betyg under årens lopp i AT-läkarnas ranking. Förra året rankades man etta och 2015 tvåa

Länssjukhuset i Kalmar får betyget 4,65, en förbättring mot föregående år både i poäng och placering, och Oskarshamns sjukhus 3,6 i poäng av de AT-läkare som deltagit i enkäten.

Thomas Lavergren, övergripande studierektor för AT-läkarna inom landstinget, är imponerad över att Västervik återigen finns i topp. Samtidigt pekar han på att det inte behövs så mycket poäng för att både Kalmar och Oskarshamn ska klättra i rankingen.

- Ett stort grattis till Västervik. Detta bevisar att AT-läkarna kontinuerligt verkar trivas i Västervik. För Oskarshamns sjukhus spelar strukturen stor roll för betyget. Eftersom man i praktiken gör sin AT på tre olika orter – Oskarshamn, Västervik och Kalmar – kan AT-tiden upplevas som splittrad och då är det svårt att nå höga betyg, säger Thomas Lavergren.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

I årets enkät är det sammanlagt 68 AT-orter som rankats av drygt 1 700 AT-läkare som svarat på frågorna.

Mer information

Johan Liliequist, AT-studierektor, Västerviks sjukhus
073-157 89 39

Thomas Lavergren, övergripande studierektor, Landstinget i Kalmar län
070-202 84 34