Västerviks sjukhus bäst igen

Pressmeddelande 2018-01-17

För andra året i rad rankas Västerviks sjukhus som bästa sjukhus i klassen landets mellanstora sjukhus av Dagens Medicin.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som "Bästa sjukhus" för 2017 har utsetts i tre olika klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning.

För att ranka sjukhusen har Dagens Medicin jämfört ett stort antal olika parametrar och mått som hämtas ur officiell statistik från bland annat kvalitetsregister, nationella patientenkäter och väntetidsregister.

När det gäller Västerviks sjukhus är det höga jämna resultat när det gäller flertalet mått som gör att man sammantaget hamnar på första plats. Västerviks sjukhus är exempelvis bäst i landet när det gäller att förebygga trycksår, bland de allra bästa när det gäller att ha minst överbeläggningar och korta väntetider samtidigt som sjukhuset har låga kostnader för vården. Man är också bland de allra bästa på stroke- och njursjukvård.

- Det är nästan ännu roligare att vi får utmärkelsen en andra gång. Det är ett bevis på den kvalitativt goda vård som vårt sjukhus erbjuder. Men framför allt är det är frukten av ett mångårigt systematisk förbättringsarbete där samtliga våra medarbetare är delaktiga, säger sjukhuschef Henrik Holmberg.

Också Oskarshamns sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar hamnar högt i rankningen. Oskarshamn som trea bland mindre sjukhus utan förlossning och länssjukhuset som fyra i klassen med mellanstora sjukhus.

- Det är med stolthet jag kan se att våra sjukhus fortsätter hålla sina starka ställningar. Sammantaget är sjukhusen i Kalmar län bland de allra bästa i landet. Detta visar också på ett väl fungerande sjukvårdssystem. Alla landstingsverksamheter ska därför känna sig delaktiga i de höga betyg våra sjukhus får. Ett speciellt grattis till Västervik som återigen är etta i sin klass, säger landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

Mer information

Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus
070-387 41 59

Ingeborg Eriksson, t f landstingsdirektör
070-642 41 96

www.dagensmedicin.se