Vinterkräksjuka orsak till magsjuka på Gamlebyskola

Pressmeddelande 2018-03-23

Det tidigare uppmärksammade utbrottet av magsjuka vid Åbyängskolan i Gamleby har klingat av. Det är endast enstaka fall som insjuknat de sista dygnen.

Kartläggning har visat att mellan onsdagen den 7 mars och fredagen den 16 mars insjuknade knappt 100 elever och ett tiotal ur personalen. Provtagning har utförts på några personer som insjuknat och i samtliga fall har calicivirus (vinterkräksjuka) påvisats.

Vinterkräksjuka stämmer väl med det stora antalet insjuknade, symptomen och tidsförloppet. I vissa klasser har så många som hälften av eleverna insjuknat. Calicivirus är mycket smittsamt och ett troligt förlopp i detta utbrott är att smitta skett från person till person. Utredningen och de matprover som tagits tyder inte på att smittan skett via livsmedel.

Mer information om calicivirus på 1177.se

Kontaktpersoner

Smittskyddsläkare i Kalmar län, Lisa Labbé Sandelin, 0480-813 36

Miljöchef Carolina Stalebrant, Västerviks kommun, 0490-25 48 28