Provsvar syns nu i e-tjänsten Journalen

Pressmeddelande 2018-03-08

Sedan den 1 mars kan invånarna ta del av sina egna provsvar när de loggar in i e-tjänsten Journalen på 1177.se.

Sedan 2015 har invånare i Kalmar län tillgång till sin journal digitalt när de loggar in på 1177.se. I e-tjänsten kan man bland annat ta del av journalanteckningar, diagnoser, läkemedel och vaccinationer. Från och med den 1 mars syns nu också resultat av de cirka 350 vanligaste proverna som tas i vården, till exempel olika typer av blodprov och urinprov. Det går att se resultat av prover som är tagna sedan den 1 oktober 2015.

- Att kunna se sina provsvar i e-tjänsten Journalen har varit mycket efterfrågat, därför känns det bra att vi nu kan visa den informationen. Det gör våra patienter än mer delaktiga i sin egen hälsa och vård, vilket i sin tur leder till en bättre vård, säger kommunikationsdirektör Anna Strömblad.

Fakta/E-tjänsten Journalen

  • E-tjänsten Journalen nås genom 1177 Vårdguiden (1177.se) och inloggning med e-legitimation.
  • Den som är 16 år eller äldre kan läsa information ur sin journal genom att logga in och vårdnadshavare kan dessutom ta del av sina barns journaler till de fyllt 13 år.
  • Sedan e-tjänsten Journalen startade för över två år sedan har 41 000 invånare i Kalmar län loggat in och tagit del av sin journal digitalt, och varje dag tillkommer i genomsnitt 44 nya användare i Kalmar län.
  • Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Dagligen förekommer cirka 1 000 inloggningar i Kalmar län i e-tjänsten Journalen.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
0480-842 59

Ivar Tjernberg, medicinsk chef, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
0480-831 50