Råd inför resa till områden med zikavirus

Pressmeddelande 2016-03-14

Gravida kvinnor eller par som försöker bli gravida bör kontakta sin barnmorska eller läkare innan de reser till länder där zikaviruset fått spridning.

Den uppmaningen kommer från smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin och biträdande smittskyddsläkare Claes Söderström som vill uppmärksamma gravida eller de som försöker bli gravida på Folkhälsomyndighetens rekommendation om individuell rådgivning kring sina resplaner. Inte minst med anledning av OS i Rio de Janeiro i augusti.

– Jag vill rekommendera kvinnor som tänkt resa till det här området att tänka efter en gång till. Om jag själv hade en resa planerad till detta område skulle jag vilja veta vad den svenska kunskapen säger, menar Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar län.

Zikavirus är ett myggburet flavivirus som länge funnits i Afrika och Sydostasien, men som under det senaste året snabbt fått spridning i Sydamerika, bland annat Brasilien.

Infektionen kan ge feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation, men är symptomfri hos de allra flesta. Zikavirus har fått stor uppmärksamhet sedan man i Sydamerika sett en ökning av fosterskador. De senaste veckorna har ytterligare studier publicerats som stödjer antagandet att infektion med zikavirus kan orsaka neurologiska komplikationer. Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och just nu finns tydliga tecken på att fosterskadan mikrocefali kan orsakas av zikavirus men hur stor risken är att en kvinna drabbas under graviditeten är ännu oklart. En eventuell koppling till Guillain-Barrés syndrom är mindre tydlig; i vissa länder har man sett en ökning av antalet fall under utbrott men i andra inte.

– Om den som är gravid blir myggbiten kan det finnas risk för smittspridning till fostret. Rekommendationen är därför att inte bli gravid under resan och en månad efter hemkomsten, säger Lisa Labbé Sandelin. Är man gravid under resan bör man aktivt skydda sig mot myggstick under hela dygnet.

Då zikavirus kan finnas i sperma en tid efter ett insjuknande uppmanas män som har rest i område där zikavirus sprids att undvika oskyddat sex 28 dagar efter hemkomst. Kondom skyddar mot smittspridning. Män som har insjuknat med zikavirus-symtom ska följas individuellt innan de kan ha oskyddat sex med partner som kan eller försöker bli gravid.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare 
0480-813 36

Claes Söderström, biträdande smittskyddsläkare
0480-842 15