Resenärer nöjda med kollektivtrafiken

Pressmeddelande 2016-02-09

Nöjdheten bland länets kollektivtrafikresenärer ökade under fjolåret. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2015.

Varje år summeras de månadsvisa nöjdhetsundersökningar i det som kallas Kollektivtrafikbarometern. Kalmar Länstrafiks resenärer har, som även riksgenomsnittet visar, blivit mer nöjda med kollektivtrafiken under 2015.

- Kundnöjdheten visar att vi levererar bra resealternativ för våra länsinvånare, det är vi mycket glada över och vill fortsättningsvis se ännu högre siffror, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik.

Nöjdheten bland dem som reser ofta och med sista resan har ökat det senaste året. I sort sett skiljer heller inget om resan sker i stad eller på landsbygd. Däremot är allmänhetens nöjdhet med KLT något lägre jämfört med 2014. Det är här uppfattningen bland dem som reser sällan eller aldrig kommer fram.

- Vår uppgift är att motivera fler till att resa kollektivt, att få fler att prova. Det tillsammans med utveckling av våra biljetter och snabbare information kommer att öka nöjdheten också bland allmänheten, säger Karl-Johan Bodell.

Fakta/Kollektivtrafiken i Kalmar län 2015

  • Den senaste resan: 83 procent nöjda (81 procent 2014).
  • Reser varje dag: 56 procent nöjda (54 procent 2014).
  • Reser mer sällan: 39 procent nöjda (43 procent 2014).
  • Sammantagen nöjdhet resenärer: 62 procent (60 procent 2014).
  • Sammantagen nöjdhet allmänheten: 43 procent (45 procent 2014).

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010-21 21 100