Sjukhusen i länet rankas högst i landet

Pressmeddelande 2016-09-20

Den öppna specialistvården vid sjukhusmottagningar och privata mottagningar i Kalmar län rankas högst i landet. Det visar Nationell Patientenkät.

Totalt har 6 450 patienter i länet svarat på frågor kring sin upplevelse av sitt senaste besök inom vården, antingen man besökt en mottagningen eller varit inlagd.

Landstinget i Kalmar län placerar sig högst i landet inom öppenvården när det gäller dimensionerna delaktighet och involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information och kunskap, respekt och bemötande och tillgänglighet. När det gäller kontinuitet och koordinering blev det en fjärde plats.

Också bland de patienter som legat inlagda på sjukhus rankas vården högre än snittet för landet.

- Det är oerhört glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Jag känner stolthet över personalen som bidragit till resultatet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

De som fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentarer kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har 1 600 sådan kommentarer kommit in. Det rör sig både om beröm och konkreta exempel på förbättringsmöjligheter. Många lovordar bemötandet och professionaliteten inom vården. Bland de kritiska synpunkterna finns en del som tycker att de fick vänta onödigt länge i väntrummet innan de kom in till läkaren. Det finns också kommentarer om att man fått träffa allt för många olika läkare.

- De enskilda kommentarerna är ett värdefullt material att använda i förbättringsarbetet ute på de olika enheterna, säger Ragnhild Holmberg.

Vid sidan av de direkta vårdfrågorna har också patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. För andra mätningen i rad hamnar Landstinget i Kalmar län som överlägsen etta. 86 procent var nöjda med maten, att jämföra med tvåan Region Kronoberg där motsvarande siffra var 75 procent och genomsnittet för landet, 66 procent.

Resultat

Resultaten redovisas från i år som andelen positiva svar. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Landstinget i Kalmar län.

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök (inom parentes rikets resultat)

Delaktighet och involvering  84 (81)  1:a i landet
Emotionellt stöd  87 (84)  1:a
Helhetsintryck  93 (90)  1:a
Information och kunskap  85 (80)  1:a
Kontinuitet och koordinering  86 (85)  4:a
Respekt och bemötande  91 (89)  1:a
Tillgänglighet  91 (88)  1:a

Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter (inom parentes rikets resultat)

Delaktighet och involvering  75 (73)   4:a i landet
Emotionellt stöd  88 (87)  4:a
Helhetsintryck  91 (88)  2:a
Information och kunskap  80 (78)  3:a
Kontinuitet och koordinering  86 (86)  9:a
Respekt och bemötande  85 (84)  7:a
Tillgänglighet  89 (88)  7:a

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 186 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.

I Kalmar län fick 8 651 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 49,7 procent svarade på frågorna

4 177 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 51,5 procent.

I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.

Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2016.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90