Sjukskrivningsprocess premieras

Pressmeddelande 2016-02-15

Landstinget får nästan 16,7 miljoner i utbetalning ur den så kallade sjukskrivningsmiljarden för 2015.

Det står klart sedan resultaten för 2015 gåtts igenom och pengarna fördelats. Totalt fanns möjlighet för landets landsting och regioner att dela på 805 miljoner kronor, av dessa kunde 740 miljoner fördelas till dem som nått målen. 2015 blev utbetalningen större än tidigare år då fler landsting uppnått villkoren. Landstinget i Kalmar län är ett av dessa landsting.

Sjukskrivningsmiljarden består av två delar, dels en villkorad, dels en rörlig. Den villkorade delen innebär att konkreta åtgärder ska ske det inom fem utpekade områden inom sjukskrivningsprocessen. Utöver detta fördelas också en ersättning som bygger på förändring i sjukfrånvaron i respektive landsting.

Landstinget i Kalmar län får 13,9 miljoner från den villkorade delen och nästan 2,8 miljoner ur den rörliga delen. Totalt knappt 16,7 miljoner.

- Landstinget använder statsbidraget för att på olika sätt stärka sjukskrivningsprocessen för den enskilde. Bland annat finns i dag sjukskrivningskoordinatorer på samtliga hälsocentraler, men också inom slutenvården, psykiatrin och hos privata vårdgivare. Koordinatorerna verkar för en effektiv samverkan kring patienten och är också den sjukskrivnes kontaktperson, säger processledare Anne-Lie Gustafsson.

Fakta/sjukskrivningsmiljarden

  • Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan SKL och staten för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.
  • För 2016 har innehållet i överenskommelsen utökats. Satsningen är på 1,5 miljard kronor och nu ingår stimulanspengar även för rehabilitering inom psykisk ohälsa och långvarig smärta. I samband med detta har den tidigare rehabiliteringsgarantin lagts ner. Det nya namnet på överenskommelsen är "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Mer information

Anne-Lie Gustafsson, processledare
0480-41 80 19