Ska biogas driva tågen i Småland?

Pressmeddelande 2016-04-01

Är fossilfria bränslen, som biogas eller biodiesel, ett alternativ för diesel på oelektrifierade tågbanor i Kalmar och Jönköping län?

Det kommer att diskuteras vid ett seminarium i Jönköping den 4 april med tågtillverkare, motortillverkare, länstrafiken i de båda län och olika myndigheter

Huvuddelen av det svenska järnvägsnätet är elektrifierat men i Jönköpings och Kalmar län finns mer än 600 kilometer oelektrifierade spår med persontrafik. Det handlar bland annat om Krösatågen i Jönköpings län och Tjustbanan och Stångådalsbanan i Kalmar län.

- Elektrifiering är inte alltid ett alternativ, på grund av prislappen. Så därför vill vi undersöka möjligheten med biobaserade bränslen. I dag används ungefär 1 900 kubikmeter diesel årligen i Jönköpings respektive Kalmar län för att driva persontrafiken – och det vill vi ändra på, säger Yvonne Aldentun som leder projektet där de båda Smålandslänen ingår.

Klimatmålen är en viktig fråga både för de båda kollektivtrafikmyndigheterna, och för samhället i stort. Därför bidrar också regionala strukturfonden för Småland och Öarna med medel för projektets genomförande.

Vid seminariet kommer också de tekniska möjligheterna och tillgången på olika biodrivmedel idag och i framtiden att diskuteras. Att få produktionen och konsumtionen av till exempel biogas att gå i takt är en stor utmaning på vägen mot ett grönare samhälle.

Mer information

Yvonne Aldentun, projektledare
072-978 26 78

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-212 11 00

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik
070-527 55 01